بابا کوهی

یاد بچگیهام افتادم

یه آهنگ بود که یکی از دوستان پدرم خیلی دوست داشت و همیشه میخوند

چند روز قبل آهنگرو دوباره شنیدم و گفتم اینجا برای همه بزارمش

بابا کوهی

 

سلام ای بلبلی افسرده بر تو
بابا کوهی
بابا کوهی
سلام ای گلی پژمرده بر تو
بابا کوهی
بابا کوهی

سلام جانم
سلام پسرم

دلم از دنیا گرفته بابا کوهی
غم تو چشمونم نشسته بابا کوهی
همسرم از خونه رفته بابا کوهی
بال پروازم شکسته بابا کوهی

پسرم قصه نخور مشکلت آسون میشه
من دعا میکنم برات درد تو درمون بشه
لب تو خندون بشه

بابا کوهی میدونم که اون دیگه نمیاد
بابا کوهی میدونم که اون منو نمیخواد
همه میدونن که اون دل منو شکسته
چه کنم که این دلم هنوز به پاش نشسته

پسرم قصه نخور مشکلت آسون میشه
من دعا میکنم برات درد تو درمون بشه
لب تو خندون بشه

دلم از دنیا گرفته بابا کوهی
غم تو چشمونم نشسته بابا کوهی
همسرم از خونه رفته بابا کوهی
بال پروازم شکسته بابا کوهی

پسرم قصه نخور مشکلت آسون میشه
من دعا میکنم برات درد تو درمون بشه
لب تو خندون بشه
بابا کوهی بهت بگم دل ها وفا ندارن
دیگه مث قدیما با هم صفا ندارن
اخه تا کی باید به پای اون بشینم
توی باغ زندگی هی گل غم بچینم

پسرم قصه نخور مشکلت آسون میشه
من دعا میکنم برات درد تو درمون بشه
لب تو خندون بشه