محاله

این محاله این فقط یه اشتباس
عشق من پاکه مثل فرشته هاس

عشق من اهل زمین نیست میدونم
عشق من هدیه ای از سوی خداست

عشق من بگو که اشتباه شده
بگو اون تو نیستی با یکی دیگه

تو که اهل بی وفایی نبودی
بگو که چشام داره دروغ میگه

این محاله من که باور ندارم
مگه میشه اون تو باشی نمیشه

من دارم از غصه دیونه میشم
همه وجود من پر از غمه

بگو اون تو نیستی با یکی دیگه
بخدا این نفس اخرمه

اي يار
اي يار

این محاله این فقط یه اشتباس
عشق من پاکه مثل فرشته هاس

عشق من اهل زمین نیست میدونم
عشق من هدیه ای از سوی خداست

عشق من بگو که اشتباه شده
بگو اون تو نیستی با یکی دیگه

تو که اهل بی وفایی نبودی
بگو که چشام داره دروغ میگه

این محاله من که باور ندارم
مگه میشه اون تو باشی نمیشه

لینک دانلود آهنگ

مسیحا

مريم

مريم چرا امشب
تو با آوا و لبخندى
به جانم آتش افکاندى
مرا دیوانه کردى
امشب که باران غمت از دیده مى بارد
دلم در سینه مى نالد
مرا آواره کردى مریم
مرا دیوانه کردى

مریم چرا امشب
تو با آوا و لبخندى
به جانم آتش افکاندى
مرا دیوانه کردى
امشب که باران غمت از دیده مى بارد
دلم در سینه مى نالد
مرا آواره کردى مریم
مرا دیوانه کردى

اشکى که ریزد زه دیده ى من
اهى که خیزد ز سینه من
رنگ تمنا ندارد
تو آن گل مریم سپیدى
بى تو دلم عشقى و امیدى دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد

مریم مرا آواره کردى
در عاشقى افسانه کردى
آخر کجايــــــــــــــــــــــــــــــــــي
رفتى غم و دردم ندیدى
اين چهره زردم ندیدى
امشب کجاى
اشکى که ریزد زه دیده ى من
آهى که خیزد ز سینه من
رنگ تمنا ندراد
تو آن گل مریم سپیدى
بى تو دلم عشقى و امیدى دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد

مریم مرا آواره کردى
در عاشقى افسانه کردى
آخر کجايـــــــــــــــــــــــي
رفتى غم و دردم ندیدى
اين چهره زردم ندیدى
امشب کجايــــــــــــــــــــــي
اشکى که ریزد ز دیده ى من
آهى که خیزد ز سینه من
رنگ تمنا ندارد
تو آن گل مریم سپیدى
بى تو دلم عشقى و امیدى دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد

مریم چرا امشب
تو با آوا و لبخندى
به جانم آتش افکندى
مرا دیوانه کردى

امشب که باران غمت از دیده مى بارد
دلم در سینه مى نالد
مرا آواره کردى مریم
مرا دیوانه کردى

مریم چرا امشب
تو با آوا و لبخندى
به جانم آتش افکندى
مرا دیوانه کردى
امشب که باران غمت از دیده مى بارد
دلم در سینه مى نالد
مرا آواره کردى مریم
مرا دیوانه کردى

اشکى که ریزد ز دیده ي من
اهى که خیزد ز سینه من
رنگ تمنا ندارد
تو آن گل مریم سپیدى
بى تو دلم عشقى و امیدى دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد

لینک دانلود آهنگ

مسیحا

سنگ تراش

سنگ تراش
سنگ تراش چون نقش بيستون
تنديسي از اميد بتراش تا بماند يادگار
تا بماند يادگار

بتراش ای سنگ تراش
بتراش ای سنگ تراش

سنگی از معدن درد بهر مزارم بتراش
روی سنگ قبر من
عكسی از چهره ی زیبای نگارم بتراش

بتراش ای سنگ تراش
بتراش ای سنگ تراش

سنگی از معدن درد بهر مزارم بتراش
روی سنگ قبر من
عكسی از چهره ی زیبای نگارم بتراش

بنویس ای سنگ تراش عاقبت شدم فداش
بنویس تا بدونه عمرمو دادم براش
عمرمو دادم براش

بتراش ای سنگ تراش
بتراش ای سنگ تراش

رو نوشته های سنگ قبر من
تو با خون جگرم رنگی بزن

در كنار دل صد پاره من
جلوه ای از یك دل سنگی بكن

سنگ تراش پایین این دل بنویس
عاشق زاری رو كشته با جفاش

بس كه روز و شب می جنگید با دلم
سايه اي از يك خروس جنگي بكن

بتراش ای سنگ تراش
بتراش ای سنگ تراش

روز آشناييمون رو تنه ي درخت پير
يار بي وفاي من عکس دو تا دلو کشيد

روز آشناييمون رو تنه ي درخت پير
يار بي وفاي من عکس دو تا دلو کشيد

گفت يکي از اون دلا فداي اون يکي ميشه
عاقبت کشت دلمو تا که به آرزوش رسيد
عاقبت کشت دلمو تا که به آرزوش رسيد

بتراش ای سنگ تراش
بتراش ای سنگ تراش

سنگی از معدن درد بهر مزارم بتراش
روی سنگ قبر من
عكسی از چهره ی زیبای نگارم بتراش

بنویس ای سنگ تراش عاقبت شدم فداش
بنویس تا بدونه عمرمو دادم براش
عمرمو دادم براش

بتراش ای سنگ تراش
بتراش ای سنگ تراش
بتراش ای سنگ تراش
بتراش ای سنگ تراش

لينك دانلود آهنگ

مسيحا

چشمات

تو که چشمات خیلی قشنگه
رنگ چشمات خیلی عجیبه
تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجيبه

تو که چشمات خیلی قشنگه
رنگ چشمات خیلی عجیبه
تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه

میدونستی که چشات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید
میدونستی یا نه
میدونستی یا نه

میدونستی که تو چشمای تو رنگین کمون و میشه دید
میدونستی یا نه
میدونستی یا نه

میدونستی که نموندی
دلم و خیلی سوزوندی
چشات و ازم گرفتی من و تا گریه رسوندی

میدونستی که چشامی ، همه ی آرزوهامی
میدونستی که همیشه تو تموم لحظه هامی

تو که چشمات خیلی قشنگه
رنگ چشمات خیلی عجیبه
تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجيبه

تو که چشمات خیلی قشنگه
رنگ چشمات خیلی عجیبه
تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجيبه

میدونستی همه ی آرزوهام واسه ی چشم قشنگ تو پروندم رفتش
میدونستی یا نه
میدونستی یا نه

میدونستی که جوونیم و واسه چشم عجیب تو سوزوندم رفتش
میدونستی یا نه
میدونستی یا نه

میدونستی که نموندی
دلم و خیلی سوزوندی
چشات و ازم گرفتی من و تا گریه رسوندی

میدونستی که چشامی همه ی آرزوهامی
میدونستی که همیشه تو تموم لحظه هامی

لينك دانلود آهنگ

مسيحا