سوژه هاي وطني

 

خب عاشورا بود و شعار تاثير گذاري كه اكثر پرايد ها برميگزيدند  :

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/26122009160.jpg

 

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/00043566.jpg

 

 

 

 

ديگه فشار زياد شه به صندوق صدقات هم رحم نميشه

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/0000000004.jpg

 

 

 

 

گوسفند بفروشي پولدار بشي بايدم اينجوري گند بزني به كلاس !!  

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/000000014.jpg

 

 

 

 

9 ساعت ديگه در خدمت هستند دوستان !  

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/0000000003.jpg

 

 

 

 

 

خب موجود باشه به ما چه !!  

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/0000000001.jpg

 

 

 

 

 

ساعت 32 يعني چي اونوقت !؟  

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/434343434.jpg

 

 

 

 

 

اين ديگه داغ داغه !!  خودپرداز تبديل به خودرو شده !!
كارت رو وارد كنيد ، زانتيا تحويل بگيريد  

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/DSC00333.jpg

 

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/DSC00332.jpg

 

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/DSC00331.jpg

 

 

 

 

اين ديگه واقعا شاهكاره !!!!!!!!!!!!!  

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/ss006.jpg

 

 

 

اينم باز يه سوتي ديگه اين بار از ….  !! 

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/25u7ash.gif

 

 

 

نويسنده اين پرينت احتمالا درس هندسه اش خوب بوده  

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/1056-05-919.jpg

 

مداد

 
پدر بزرگ، درباره چه مي نويسيد؟
درباره تو پسرم، اما مهمتر از آنچه مي نويسم، مدادي است که با آن مي نويسم. مي خواهم وقتي بزرگ شدي، مثل اين مداد بشوي.
پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چيز خاصي در آن نديد:
اما اين هم مثل بقيه مداد هايي است که ديده ام
پدر بزرگ گفت: بستگي دارد چطور به آن نگاه کني، در اين مداد پنج صفت هست که اگر به دستشان بياوري ، براي تمام عمرت با دنيا به آرامش مي رسي !
 
صفت اول: مي تواني کارهاي بزرگ کني، اما هرگز نبايد فراموش کني که دستي وجود دارد که هر حرکت تو را هدايت مي کند. اسم اين دست خداست، او هميشه بايد تو را در مسير اراده اش حرکت دهد.
 
صفت دوم: بايد گاهي از آنچه مي نويسي دست بکشي و از مداد تراش استفاده کني. اين باعث مي شود مداد کمي رنج بکشد اما آخر کار، نوکش تيز تر مي شود (و اثري که از خود به جا مي گذارد ظريف تر و باريک تر) پس بدان که بايد رنج هايي را تحمل کني، چرا که اين رنج باعث مي شود انسان بهتري شوي.
 
صفت سوم: مداد هميشه اجازه مي دهد براي پاک کردن يک اشتباه، از پاک کن استفاده کنيم. بدان که تصحيح يک کار خطا، کار بدي نيست، در واقع براي اينکه خودت را در مسير درست نگهداري، مهم است.
 
صفت چهارم: چوب يا شکل خارجي مداد مهم نيست، زغالي اهميت دارد که داخل چوب است. پس هميشه مراقب باش درونت چه خبر است.
و سر انجام پنجمين صفت مداد: هميشه اثري از خود به جا مي گذارد. پس بدان هر کار در زندگي ات مي کني، ردي به جا مي گذارد و سعي کن نسبت به هر کار مي کني، هشيار باشي وبداني چه مي کني