سوژه های وطنی

 

خب عاشورا بود و شعار تاثیر گذاری که اکثر پراید ها برمیگزیدند  :

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/26122009160.jpg

 

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/00043566.jpg

 

 

 

 

دیگه فشار زیاد شه به صندوق صدقات هم رحم نمیشه

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/0000000004.jpg

 

 

 

 

گوسفند بفروشی پولدار بشی بایدم اینجوری گند بزنی به کلاس !!  

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/000000014.jpg

 

 

 

 

9 ساعت دیگه در خدمت هستند دوستان !  

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/0000000003.jpg

 

 

 

 

 

خب موجود باشه به ما چه !!  

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/0000000001.jpg

 

 

 

 

 

ساعت 32 یعنی چی اونوقت !؟  

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/434343434.jpg

 

 

 

 

 

این دیگه داغ داغه !!  خودپرداز تبدیل به خودرو شده !!
کارت رو وارد کنید ، زانتیا تحویل بگیرید  

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/DSC00333.jpg

 

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/DSC00332.jpg

 

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/DSC00331.jpg

 

 

 

 

این دیگه واقعا شاهکاره !!!!!!!!!!!!!  

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/ss006.jpg

 

 

 

اینم باز یه سوتی دیگه این بار از ….  !! 

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/25u7ash.gif

 

 

 

نویسنده این پرینت احتمالا درس هندسه اش خوب بوده  

http://marshal-modern.ir/Archive/2010/1/17/1056-05-919.jpg

 

مداد

 
پدر بزرگ، درباره چه می نویسید؟
درباره تو پسرم، اما مهمتر از آنچه می نویسم، مدادی است که با آن می نویسم. می خواهم وقتی بزرگ شدی، مثل این مداد بشوی.
پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید:
اما این هم مثل بقیه مداد هایی است که دیده ام
پدر بزرگ گفت: بستگی دارد چطور به آن نگاه کنی، در این مداد پنج صفت هست که اگر به دستشان بیاوری ، برای تمام عمرت با دنیا به آرامش می رسی !
 
صفت اول: می توانی کارهای بزرگ کنی، اما هرگز نباید فراموش کنی که دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت می کند. اسم این دست خداست، او همیشه باید تو را در مسیر اراده اش حرکت دهد.
 
صفت دوم: باید گاهی از آنچه می نویسی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی. این باعث می شود مداد کمی رنج بکشد اما آخر کار، نوکش تیز تر می شود (و اثری که از خود به جا می گذارد ظریف تر و باریک تر) پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی، چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی.
 
صفت سوم: مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه، از پاک کن استفاده کنیم. بدان که تصحیح یک کار خطا، کار بدی نیست، در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری، مهم است.
 
صفت چهارم: چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست، زغالی اهمیت دارد که داخل چوب است. پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است.
و سر انجام پنجمین صفت مداد: همیشه اثری از خود به جا می گذارد. پس بدان هر کار در زندگی ات می کنی، ردی به جا می گذارد و سعی کن نسبت به هر کار می کنی، هشیار باشی وبدانی چه می کنی