درسهای استاد

با سلام به همه دوستان
این دوره پاکسازی خیلی درسها را برای من داشت، از نحوه زندگی تا نحوه گفتمان و نحوه برخورد با مسایل.
درسهای زیبایی از استاد گرفتم و برایم بسیار کاربردی بود.
یکی از مسایلی که استاد برایم نشان داد تاثیر رفتارهای ما و اقداماتمان بر روی بدنمان بود
اگر خطایی را با دست خود انجام دهیم خود آن دست هم مریض میشود، اگر برای کار اشتباهی به جایی برویم پایمان مریض میشود، حتی اگر آنها مریض شدند باید با کارهای خیر و پوزش خواستن از اقدامات انجام داده مسیر بهبود را اگر خداوند بپذیرد بپیماییم.
حال این نوشته را نوشتم تا از همه دوستانی که ناراحت و اذیتشان کردم و روز سیاهی را برایشان ایجاد کردم و یا هر اشتباه دیگری که داشتم پوزش بخواهم و از همه بخواهم که اگر قابل بخشش است همدیگر را ببخشیم و اگر به هرطریقی میشود از همدیگر بگذریم ، آنرا به هم منتقل کنیم تا
باشد که همه ما آمرزیده شده و سلامتی را در زندگی خود داشته باشیم.