اقیانوس

میخندی و خندت مثل اون اولا نیست
اینجایی اما فکرت اصلا این جاها نیست

جوری غریبی میکنی با من که انگار
حتی قیافم واسه تو آشنا نیست

اینکه تو رو از دست بدم کابوس من بود
آغوش آروم تو اقیانوس من بود

تو تا همیشه توی قلبم موندگاری
واسه پشیمونی همیشه وقت داری

اینکه تورو از دست بدم کابوس من بود
آغوش آروم تو اقیانوس من بود

تموم لحظه های بی تو ناتمومه
تصویر خنده هات همیشه روبرومه

غیر از کسی که بین ما، مارو بهم زد
حالا دیگه هیشکی میون ما دو تا نیست

من دست و پامو توی عشقت بستم و اون
حتما مثل من توی عشق بی دست و پا نیست

هر روز میگم با خودم مردم براش تا
بعدا نپرسم از خودم هر روز چرا نیست

اینکه تو رو از دست بدم کابوس من بود
آغوش آروم تو اقیانوس من بود

تو تا همیشه توی قلبم موندگاری
واسه پشیمونی همیشه وقت داری

اینکه تورو از دست بدم کابوس من بود
آغوش آروم تو اقیانوس من بود

تموم لحظه های بی تو ناتمومه
تصویر خنده هات همیشه روبرومه

 

اقیانوس