خوش بو ترین عطری که میشناسم

دیوونه ی چشمای مشکیتم
دیوونگی هم عالمی داره
چشمای تو افتاده به جونم
دست از سر من برنمیداره

دور از تو قلبم خیلی آشوبه
بودن کنارت خیلی جذابه
اونقدر ماهی که شبا مهتاب
وقتی تو میخوابی نمیتابه

خوش بو ترین عطری که میشناسم
بوی نم بارون رو موهاته
از چی بگم وقتی که میدونی
دنیای من ما بین دستاته

دیوونه ی چشمای مشکیتم، دیوونگی هم عالمی داره
چشمای تو افتاده به جونم، دست از سر من برنمیداره

وقتی نگاهم میکنی انگار
از کنج پلکت قند میریزه
من پیش تو آروم آرومم
هر ثانیه ام از عشق لبریزه

خوش بو ترین عطری که میشناسم، بوی نم بارون رو موهاته
از چی بگم وقتی که میدونی، دنیای من ما بین دستاته