ایـــــــــــــــــــــــــــــــران

 

 

 

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2014-06-16 02:30:29Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com


من که می میرم، چرا با عشق و با ایمان نمیرم
تا برای سر زمینم، میهنم، ایران نمیرم

آرزو دارم شود خاک وطن آرامگاهم
تا میان کشوری بیگانه سر گردان نمیرم

هر وجودی دیر و زود ای میهنم میرد ولی
با تو پیمان بسته ام جز بر سر پیمان نمیرم

من که می میرم چرا با عشق و با ایمان نمیرم
تا برای سر زمینم، میهنم، ایران نمیرم

zmz9sh6rrtl4d0zr8mve

ایــــران ای سـرای مـن
خـاکـت طـوطیــای مـن

جاویــــدان بهشت مـن
عشقت کیمیـــای مـن

ای سـرزمیـن بیــــکران
ای یــادگـار عــاشقــان

ای خفتـه در میـان تــو
در قــلب مهــربــان تــو

هــزاران شهیـد بی گنــاه نــوجــوان
هزار عاشق گذشته در رهت ز جان

ایــــران ای سـرای مـن
خـاکـت طـوطیــای مـن

جاویــــدان بهشت مـن
عشقت کیمیـــای مـن

ای تخت جــاودان جــم
ای ارگ بیکـــــران بــــم

همچو هگمتـان پـایـدار
همچو بیستون استوار

خاک عاشقان بی قرار
ای دیــار مهــر و افتخـار