عشق احمقانه

حالا میخوام یه فیلم دیگرو بنویسم

فیلم Ki and Ka محصول سال 2015

فیلم قشنگیه و خودم اینو هم دیدم

جالبه …

این هم ترجمه بخشی از آهنگ فیلم تا اونجایی که خودم فهمیدمه …

 

اگه عاشق نیستی
پس چرا میخوای ازدواج بکنی؟

ما باید اول ازدواج کنیم

اگه ما قبل ازدواج عاشق بشیم
پس بعد ازدواج چی کار کنیم؟

داری سخت نفس میکشی
داری عرق میکنی
بدنت داره میلرزه
عاشق نیستی؟
با یک لمس من
قلبت به طپش افتاده
نمی تونی یک کلمه حرف بزنی

کار رو پیچوندی تا
با یه آدم بی هدف بچرخی و …
غذای چرب و چیلی بخوری
تو عاشق نیستی؟
عشق احمقانه
عشق احمقانه
این عشق ما هست

عشق احمقانه
عشق احمقانه
این عشق ما هست