دو میلیون سایت – یک میلیون وبلاگ – 3000 کامنت

امروز اومدم سراغ وبلاگم

یه شعر گذاشتم که یه دفعه چشمم خورد به این آمار گیر سایتم.
رفتم سری بهش بزنم دیدم از یک میلیون گذشت
به سایتم هم سر زدم دیدم اونم از دو میلیون گذشته
چه جالب شاید 2 میلیون بار به دنیای مجازیم سر زده شده و نزدیک 3000 کامنت در این دو خونه دارم ولی چقدر به خودم سر زده شده
خودمون رو از دست دادیم
همین

دستام دستام دو کفه دعا بود

دستام دستام دو کفه دعا بود
حرفام حرفام اسم تو و خدا بود
چشمام چشمام به خاک سجده گاه بود
اشکام اشکام رفیق ناله هام بود

چشمای تو دونه شبنما بود
شبنم گل اشک همون چشا بود
حرفای تو رنگ گل حنا بود
نگاه تو ساده و بی ریا بود

افسوس افسوس
که اون روزا تموم شد
پاییز اومد هر چی که بود خزون شد
افسوس افسوس

ای داد ای دادا
گل های باغچه مردن
یاد ما رو با خود به خاک سپردن
ای داد ای داد

دیوونه همدم دیوونه میخواد

ای خدا به کی بگم به کی بگم
که داره تنهایی آبم میکنه

حیفه من زندونی غم بمونم
غم داره خونه خرابم میکنه

چرا هیچکس نمیخواد حرفامو باور بکنه
بار این تنهایی رو برام سبکتر بکنه

کی میاد و کِی میاد اون که چشاش
واسه من شبو چراغون بکنه

دست گرمشو تو دستم بذاره
خلوت دستامو ویرون بکنه

چرا هیچکس نمیخواد حرفامو باور بکنه
بار این تنهایی رو برام سبکتر بکنه

دارم از تنهایی دیوونه میشم
چرا هیچکس به سراغم نمیاد

نمیخوام دیوونه تنها باشم
دیوونه همدم دیوونه میخواد

چرا هیچکس نمیخواد حرفامو باور بکنه
بار این تنهایی رو برام سبکتر بکنه