دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم

119581b27f569ee09d58d3beea506885
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر رو شد
باز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد
دل دوباره زیر رو شد
با تموم سادگی تو حرفتو داری میگی تو
میگی عاشقت میمونم میگم عشق اخری تو
حرفتو داری میگی تو
میدونی حالم این روزا بدتر از همست
آخه هر کی رسید دل ساده ی من روشکست
قول بده که تو از پیشم نری
واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرفه است
میمیرم بری اخرین دفعه است
پرواز تو قفس شدم بی نفس شدم
دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم
راستشو بگو این یه بازیه
نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه
این یه بازیه
…………
بی هوا نوازشم کن
اشک و غصه هامو کم کن
با نگاه بی قرارت
باز دوباره عاشقم کن
اشک و غصه هامو کم کن
قلب من بهونه داره
حرف عاشقونه داره
راه دیگه ای نداره
غیر از اینکه باز دوباره
سر رو شونه هات بذاره
میدونی حالم این روزا بدتر از همست
اخه هر کی رسید دل ساده من روشکست
قول بده که تو از پیشم نری
واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرفه است
میمیرم بری اخرین دفعه است
پرواز تو قفس شدم بی نفس شدم
دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم
راستشو بگو این یه بازیه
نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه
این یه بازیه
………………………..
میدونی حالم این روزا بدتر از همست
اخه هر کی رسید دل ساده من روشکست
قول بده که تو از پیشم نری
واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرفه است
میمیرم بری اخرین دفعه است
پرواز تو قفس شدم بی نفس شدم
دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم
راستشو بگو این یه بازیه
نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه
این یه بازیه
میـدونی

254842_r3mCFTTA