چتر خیس

دستم تو دست یاره
قلبم چه بی قراره
به به
به به
چی می شه امشب
بارون اگر بباره
چه شاعرانه
یه چتر خیسو
دریا کنارو
پرسه های عاشقانه
زل می زنم به چشمای مستت
سر روی شونت میگذارم بی بهانه
می خوامت خانومم
با عشقت آرومم
می خوامت خانومم
با عشقت آروم آرومم

.

دانلود