شادی

Yo bebo y bebo y bebo para olvidarte
Yo duermo y duermo y duermo para no pensar
Maldito mundo
Vivir para pagar por el pecado de amarte
Maldita tu
Suéltame
Te digo que vida no tengo
Y es port u culpa
Las noches igual que los dias
De soledad
Oh dio mio
Ayudame para matar este amor
Que esta en mi Corazon
Bandito dio salvame
Salo caminando en el camino de este mundo
Y no tengo mas fuerza para luchar
Pensaba que amarte fue el remedio del dolor
Pero el dolor se hizo grande mas y mas
Te dejo para siempre vida mia no te olvidas
Que soy hombre que existe para ti
Y el cante de mi vida te regalo para siempre
Hasta que llegue el dia del morir
Salo caminando en el camino de este mundo
Y no tengo mas fuerza para luchar
Pensaba que amarte fue el remedio del dolor
Pero el dolor se hizo grande mas y mas
Te dejo para siempre vida mia no te olvidas
Que soy hombre que existe para ti
Y el cante de mi vida te regalo para siempre
Hasta que llegue el dia del morir
Te dejo para siempre vida mia no te olvidas
Que soy hombre que existe para ti
Y el cante de mi vida te regalo para siempre
Hasta que llegue el dia del morir


I drink and drink and drink to forget
I sleep and sleep and sleep to avoid thinking
Damn world
Living to pay for the sin of loving you
Damn you
Let go
I tell you I have no life
And it is your fault
Nights like day
Lonely
Oh My God
Help me to kill this love
That is in my heart
Praise God
Save me
Just walking in the way of this world
And I have no strength to fight
I thought that love was the cure of pain
But the pain became more and more large
I leave you forever, my darling, do not forget
I’m there for you man
And the song I give my life forever
Until the day of death

من می نوشم و می نوشم و می نوشم تا فراموشت کنم
من می خوابم و می خوابم و می خوابم تا فکر نکنم
لعنت به دنیا(دنیای لعنتی)
زندگی را پرداختم برای گناه و خطای عشق تو
لعنت به تو
ولم کن! (بذار برم!)
به تو میگم که من جانی ندارم
و این تقصیر توست
شب ها و روزها ی تنهایی مثل هم هستند
اوه خدای من!
کمکم کن تا این عشقی که در قلبم هست را بکشم
ای خدای مقدس منو حفظ کن
تنها در جاده های این دنیا قدم برمیدارم
من دیگر توانایی برای جنگیدن ندارم
من فکر میکردم که عشق تو درمان درد و رنج هاست
ولی رنج ها بیشتر و بیشتر رشد میکنند و قوی تر می شوند
من تورا برای همیشه ترک میکنم عشق من ، فراموش نکن که تنها مردی که برای تو وجود دارد من هستم
و من ترانه زندگی ام را برای تو میخوانم برای همیشه
تا روزی که بمیرم

جهان ما دو قسمت شد

یکی موند و یکیمون رفت
جهان ما دو قسمت شد
یکی تنها توی خاکش یکی راهی غربت شد …
یکمون از قفس پر زد یکی خواست و نمیتونست

نگاهش رو به دریا بود ولی راه و نمیدونست
دوتا آینده مبهم یک تابستون بی خورشید
همون فصلی که رویامون مثل ارتش فرو پاشید
میون زمزمه هامون یه اهنگ یادگاری موند

یکیمون از خدا دور شد یکی هنوز نماز میخواند
تو و عکس های دیروزت من و شعر های این دفتر
توی نوستالژی جا موندیم به زیر خاک و خاکستر
به دنیا امدیم اما ما این دنیا رو نشناختیم
چه میموندیم چه میرفتیم به هم بازی رو میباختیم

یکی از ما تموم زندگیش رو توی تصویر تنهایی سفر کرد
نمیدونست خودش رو جا گذاشته که یه حسی تو قلبش میگه برگرد
یکی از ما هنوزم رو به دریاست توی دنیای دیروزش اسیره
یه خواهش از خدا داره که شاید جوونیش رو بتونه پس بگیره

تو و عکس های دیروزت من و شعر های این دفتر
توی نوستالژی جا موندیم به زیر خاک و خاکستر
به دنیا امدیم اما ما این دنیا رو نشناختیم
چه میموندیم چه میرفتیم به هم بازی رو میباختیم