چرا رفتی؟

چرا رفتی؟ چرا من بی‌قرارم
Why did you leave? I’m dead restless

به سر سودای آغوش تو دارم
I’m biggie in need of your hugs

نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
You aint say that the moonlight is dingy stunning

ندیدی جانم از غم ناشکیباست
You aint notice my heart beats impatiently of grief

چرا رفتی چرا من بی‌قرارم
Why did you leave me in impatience

به سر سودای آغوش تو دارم
Holding desires to feel love in your hugs

خیالت گرچه عمری یار من بود
Your memos were my longtime companion

امیدت گرچه در پندار من بود
Your hopes were all in my thoughts

بیا امشب شرابی دیگرم ده
Gimme a new wine tonight

ز مینای حقیقت ساغرم ده
Gimme a real azure cup
(For the wine)

چرا رفتی چرا من بی‌قرارم
Why did you ever leave me in unease?

به سر سودای آغوش تو دارم
Longing to hug you in love

چرا رفتی چرا من بی‌قرارم
Why did you leave me in grieves

به سر سودای آغوش تو دارم
I have lots of hots for your hugs

نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
You aint see the pretty moonlight

ندیدی جانم از غم ناشکیباست
You aint behold my impatient souls

چرا رفتی چرا من بی‌قرارم
Why did you leave as I’m dead impatient

به سر سودای آغوش تو دارم
I am with lots of crush for your hit hot hugs

دل دیوانه را دیوانه‌تر کن
Make my insane heart more insane

مرا از هر دو عالم بی‌خبر کن
Keep me unaware of both worlds

بیا امشب شرابی دیگرم ده
Come Gimme another wine

ز مینای حقیقت ساغرم ده
Gimme a genuine cup of Wine

چرا رفتی چرا من بیقرارم
Why did you leave, for I’m bad impatient

به سر سودای آغوش تو دارم
I am dead for your hugs