شیری که وا مونده توی آتیش

سر درد یعنی فکرهایی که تو ناخودآگاهم مرور میشه
سردرد یعنی زنده ام اما آرامش از دنیام دور میشه

lion_king_big_cat_maine_animals_hd-wallpaper-1562165

دنبال ردی از خودم هستم تو آینه هایی که پر ازخاکه
دروغ ها رو دوست دارم چون گاهی حقیقت خیلی ترسناکه

Lions_Roar-871x544
کلافم مثلِ اون شیری که وا مونده توی آتیش
مثلِ وقتی که چیزیو نیاز داری گم کردیش

fire_flame_Fire_lion_Wallpaper_960x854_wallpaperhi.com
شبیهِ کسی که همیشه بد آورده واسه سادگیش
من یک تضاد بی سرانجامو ترکیبی ازعشقو تنفرم
روزا نمیشناسم تو رو شبا تو خاطرات غلت میخورم

stunning_lion_portrait_compact_mirror_photousacompactmirror-ra16889ae14e54b898ff16b9133d7d1f1_z2hh9_324
احساس سیری میکنم هر آن ازبس که قرصامو بلعیدم
تنهایی از من آدمی ساخته که توی کابوسم نمی دیدم

Fire_Lion_by_Daelyth