دیـــوانـــه ات شدم! ببیــــن!

فکرِ عاقل کردنم، هرگز نباش…
من از این دیوانگی، سَر میــــروم!
آنچه می بینم، به غیر از عشق نیست…
شک نکن… دیوانه تر هم می شوم!

بی جهت نیست، این همه زیبایی ات
هرکسی بیند تو را، مجنون شود!
دورِ تو می چرخم و آرایشت، کلِ اعجابِ طبیعت می شود!

دیوانـــه ات شدم! ببین!
فقط به من، دل را ببند… دل را ببنــــد…
ای جانــــم از، عشقِ تو ســـوخت
ای دلبرم، فقط بخنـد… فقط بخنـــد… فقط بخنــــد…

هر کسی گوید سخن از عشق را،
نتواند که دلی از تو بَرَد…
دلبری از تو چنان دشوار است،
که دلِ تب دار و یک بیمار می خواهـــد فقط!

دیـــوانـــه ات شدم! ببیــــن!
فقط به من، دل را ببنــد… دل را ببنـــــد…
ای جانم از، عشــقِ تو سوخت
ای دلبرم، فقط بخنــد… فقط بخنــــد… فقط بخنـــــد…

 

آهنگ جدید و بسیار زیبای رضا بهرام بنام بیمار