بیا مره یاری بدن

متن آهنگ گیلکی “بیا مره یاری بده” از فرامرز دعایی + ترجمه

 

اگر دینی همش خدا خدا می حرفَ / تی عشق واسیه که همه جا می حرفَ
اگر میدونی همیشه خدا خدا حرف منه / بخاطر عشق توئه که همه جا حرف منه

بیه مَرَه یاری بَدَن / می دیلِ دیلداری بَدَن
بیا منو یاری بده / دلم رو دلداری بده

که زندیگی همش غمه / ای دونیا غم می همدمه
که زندگی همش غمه / یه دنیا غم همدممه

نَنی چوجور غم دَرَمه / تَرَه می وَر کم دَرَمَه
نمیدونی چقدر غم دارم / تو رو کنارم کم دارم

می آرزو می دیل خوشی / هَنَه که تو بایی نیشی
آرزوی من دلخوشی‌من / اینه که تو بیای و نری

اَ حَرفِه باز بوگوفتمه / فارَس مَرَه بوسوختَمِه بوسوختَمِه / چَرَه نایی تو
این حرف رو باز هم گفته بودم / برس به دادم که سوختم و ساختم / چرا نمیای تو؟

بایی دوباره پا گیرم / تی دستانه حنا گیرم
بیای دوباره روی پام می‌ایستم / دستاتو حنا می‌گیرم

حنا گیرم اگر بایی تو
حنا می‌گیرم اگر بیای

بیه مَرَه یاری بَدَن / می دیلِ دیلداری بَدَن
بیا منو یاری بده / دلم رو دلداری بده

که زندیگی همش غمه / ای دونیا غم می همدمه
که زندگی همش غمه / یه دنیا غم همدممه