گلی

نمیخواستم از تو جدا شم، تو گلی توی گلخونه بودی
گلی دیدی که آخرش اما، توی دنیام گم شده بودی

گلی تو بگو من نباشیم کی
کی میزاره تورو روی چشماش
کی میریزه آب پای جونت
کی میزاره تورو جلو آفتاب

گلی میترسم که پژمرده شی بمیری و بری
گلی اگه خاری بره باز توی تنت میمیرم منه کولی
گلی بیا خاکت میشم ساکت میشم تا از پیشم نری
کلی دعا میکنم بارون بیاد روی سرت گلی

گلی کلی خاطره مونده توی این خونه به جات
این دل وامونده دیگه هیچ کسو جز تو نمیخواد

گلی همه همه ترسم از اینه که تورو بگیرنت
بشکنه اون دستی که میخوادش تورو بچیندت

گلی میترسم که پژمرده شی بمیری و بری
گلی اگه خاری بره باز توی تنت میمیرم منه کولی
گلی بیا خاکت میشم ساکت میشم تا از پیشم نری
کلی دعا میکنم بارون بیاد روی سرت گلی