روزای رفتمه

به یاد یک سفر بسیار خاطره انگیز

در جمع دوستان عزیز

از همه اون عزیزان بابت خاطره سازی زیبا ممنون

 

دادی به پای من، هر چی که داشتی
لعنت به من چرا، توی این خونه جاش نی

تو عاشق منی، من گیر قبلمم
چشمام دستمه، اشکام این قلم

من را به حال من، سخته برای تو
تف به تمام من، کارت تمامه تو

من مال تو ولی، من دیگه نیسنم
باید بری تو، من باید بایستم
باید بایستم

میاد یه روزی اون، موهاش مشکیه
هر کی بپرسه، من میگم بهش کیه

اون خاطراتمه، روزای رفتمه
اون معنی تموم، این شعرای دفتره

میاد یه روزی اون، موهاش مشکیه
هر کی بپرسه، من میگم بهش کیه

اون خاطراتمه، روزای رفتمه
اون معنی تموم، این شعرای دفتره

تو بعد من یعنی، من بعد رفتنش
برگی که باد برد، شاید بادا آوردنش

من میرم و تو گم، انگیزه هات مرد
خیره شدی به عکس، با اون تسبیح گردنش

دلگیرم از همه، دلگیر این غمه
من عاشق توام، تو عاشق همه

اون قلب من رو برد، من قلب تو ولی
سیب رو هوا نگاه، هی چرخ میزنه

میاد یه روزی اون، موهاش مشکیه
هر کی بپرسه، من میگم بهش کیه

اون خاطراتمه، روزای رفتمه
اون معنی تموم، این شعرای دفتره

میاد یه روزی اون، موهاش مشکیه
هر کی بپرسه، من میگم بهش کیه

اون خاطراتمه، روزای رفتمه
اون معنی تموم، این شعرای دفتره