خدا شاهده …

هوا سوز داره، لباست کمه
منو تن کن و تو خیابون بیا

تو از آسمونی، خدا شاهده
مثل برف های زمستون بیا
هوا سوز داره مثل قلب من
که با خوندنم گریه سر میکنی

تو از آسمون و با گریه هات
زمین و زمانم رو تر میکنی
به چتری موهای لختت قسم
یکی چتر میخواست دستم بده

خیانت نکردم به بارون و تو
ببین خیس خیسم، خدا شاهده

خدا شاهده …

به غمهای من تا میخندی میگم
خدا لازمه گاهی هم غم بده

خدا با تو غم داده، بی تو ولی
الهی خدا بی تو مرگم بده…
هوا سوز داره لباست کمه
به چتری موهای لَختت قسم

منو تن کن و غم به جونم بریز
به روزای آسون و سختت قسم
به چتری موهای لَختت قسم
یکی چتر میخواست دستم بده

خیانت نکردم به بارونو تو
ببین خیس خیسم خدا شاهده
خدا شاهده …