اشتباه

چه دنیای عجیبه این که دلم تو رو میخواد
دل تو با کس دیگس دوست نداره منو زیاد

یکی تو زندگیته و بودن من اضافیه
گاهی میپرسی حالمو همین که باشم کافیه

فرض کن که هیشکی اسممو کنار اسمت نیاورد
فرض کن تو این بازی یکی نفهمید و اون یکی برد

بد نیست اگه فکر منو بیرون بریزی از سرت
شاید میخوای بهم بگی دیگه نیام دورو برت

خیلی چیزا هست که دیگه نیمه تموم مونده حالا
خیلی چیزا رو نمیشه بهش بگی یه اشتباه

فرض کن که هیچ وقت من و تو هیچ جای دنیا مانشد
فرض کن که هیچ صبحی چشام تو چشمای تو باز نشد

فرض کن که هیشکی اسممو کنار اسمت نیاورد
فرض کن تو این بازی یکی نفهمید و اون یکی برد

بد نیست اگه فکر منو بیرون بریزی از سرت
شاید میخوای بهم بگی دیگه نیام دورو برت

کم کم واسه ترانه هات واسه تموم لحظه هات
به فکر قافیه های تازه باشی بد نیست

پس می کشم پامو از این مثلث
قلب تو راه قلبمو بلد نیست