نفس بکش … عمیق

آخرین روز امرداد
ماهت به خیر دوست من..
بی خیال نداشته هایت..
بی خیال غصه هایت..
بی خیال هر چه که تورا نا آرام میکند..
به من بگو ببینم…….
امروز نفس کشیده ای؟؟
پس خوش به حالت.
عمیق نفس بکش
عمیق…….
                *عشق را
                *زندگی را
                *بودن را

بچش……….
ببین………..
لمس کن……
و با تک تک سلولهایت

لبخند بزن که

زندگی زیباست
تابستان زیباست
شبهای پرستاره اش
گرما و درخشش طلایی خورشیدش
روزهای بلندش
هندوانه و گیلاس و شربت خنک.
طعم خوب کودکی ها.
آبتنی سر ظهر
در جوی زلال آب با پای برهنه راه رفتن…….
همه زیباست
لذت ببر و نفس بکش
عمیییییییق