عشق هندی

ترجمه یک شعر بسیار زیبای هندی:

    NbIAiMB78B

عشق رو که صدا میکنی
معلوم نیست کی سرشو برمیگردونه

عشق رو که صدا میکنی
معلوم نیست کی میاد به طرفت

13920107000326_PhotoL

تا اون موقع، من همسفرت میشم و باهات میام
تا اون موقع، من همسفرت میشم و باهات میام
تا اون موقع، من پیشِت (همراهت) می مونم
همینطور خیره می مونم به روی تو
برای اینکه خنده بیاد روی لبات، هر کاری میکنم
خودم رو به دیوونگی میزنم
(تا خنده بیاد روی لبهات)

تو بخند و بذار خنده بشینه روی لبت
تا منم بشینم و بهت زُل بزنم

جشنواره پرتاب رنگ ها در هند

چقدر رنگهای عجیب اینجاست
و تو هم یکی از رنگهایی
واقعاً انگار که از یک دنیا دیگه اومدی.!
چقدر رنگهای عجیب اینجاست
و تو هم یکی از رنگهایی
واقعاً انگار که از یک دنیا دیگه اومدی.!

این بخاطر رنگِ نگاهِ توئه که من رو اینطور میبینی
بهتره یه ذره هم صداها رو بشنوی
(صداهایی که من میگم و بقیه نمیشنون)

eff974e668feb70f29ce881f12762f9d_XL

تا اون موقع، من همسفرت میشم و باهات میام
تا اون موقع، من همسفرت میشم و باهات میام
تا اون موقع، من پیشِت (همراهت) می مونم
همینطور خیره می مونم به روی تو
تا اون موقع توی چشمات می مونم و زندگی میکنم
خودم رو به دیوونگی میزنم
(تا خنده بیاد روی لبهات)
تو بخند و بذار خنده بشینه روی لبت
تا منم بمونم و بهت خیره بشم
رحمت و برکتِ عشق
.معلوم نیست کِی بهت رو میکنه.!

holi_02
رحمت و برکتِ عشق
معلوم نیست کِی به طرفت میاد.!
تا اون موقع، من همسفرت میشم و باهات میام
تا اون موقع، من همسفرت میشم و باهات میام
تا اون موقع، من پیشِت (همراهت) می مونم

c665a175-18f8-484c-92e4-5149c8259c5ftu03274

3 دیدگاه برای “عشق هندی

دیدگاه ها بسته شده.