ای وای از این بارون غمگین

هر چی بارون میزنه توی این شهر
عطرت اما از خیابون ها نمیره
بعد تو جون میگیره خاطره هامون
زنده میشن
وقتی بارون میگیره
هر چی از عشق تو کم میشه
فکر تو داغ روی من میشه
من دل اشوب توعم حتی
سر هر ابری که رد میشه
تو نمیدونی که هنوزم
حواسم همیشه هست پیشت
من به بوی نم حساسم
توی دلم طوفان بپا میشه
ای وای از این بارون غمگین
ای وای از این عشقی که کم نیست
نمیدونم چرا رفت
قلبم دیگه طاقت نداره
نمیتونه دیگه طاقت بیاره
تو رو یادم میمونه
هر جا رفتم از عشق تو من
به همه گفتم ولی کسی باورش نمیشه
یه خونه ساختیم
توی دل من
که حتی سیل هم یه روز بیاد
ولی خراب نمیشی
ای وای از این بارون غمگین
ای وای از این عشقی کم نیست
نمیدونم چرا رفت
قلبم دیگه طاقت نداره
نمیتونه دیگه طاقت بیاره
تو رو یادم میمونه