کولی

تو صدای اواز بارون ،تپش قلب خاکی

مثل گریه تسکین دردی ،مثل یک سوره پاکی

طعم غربت رو لباته ،مثل یک کولی عاشق

راز جنگل تو چشاته ،گونه هات رنگ شقایق

بی تو شمع و گل میمیره ،خونه رنگ غم میگیره

تو نذار بمونم تنها ،میدونی دلم میگیره

وسعت قلب تو قد یه دنیاس

خواستنت واسه من مثل یه رویاس

بوی تو بوی بارون بوی یاسه

دست من ساقه های التماسه

بی تو میمیرن گلای ناز گلدون

میمونن مرغای عاشق زیربارون

زیر بارون

مرغ عاشق

زیر بارون