آروم باش آروم

همیشه اونجوری نمیشه که ما منتظرشیم

تورو از دور دلم دید اما، نمیدونست چه سرابی دیده
من دیوونه چه میدونستم، زندگی برام چه خوابی دیده

نمیدونی نمیدونی ای عشق، کسی که جوونیشو ریخته به پات
واسه اینکه تورو از دست نده، چه عذابی چه عذابی دیده

آه ای دل مغموم آروم باش آروم
ای حال نامعلوم آروم باش آروم

نیستی اما هنوزم کنارمی
نیستی اما هنوزم اینجایی

روزی صد هزار دفعه میمیرم
اگه احساس کنم تنهایی

هرکجا رفتی و هرجا موندی
منو بی خبر نذار از حالت

اگه تنها شدی و دلت گرفت
خبرم کن که بیام دنبالت

آه ای دل مغموم آروم باش آروم
ای حال نامعلوم آروم باش آروم

همیشه اونجوری نمیشه که ما فکر میکنیم