مریم

مریم چرا امشب
تو با آوا و لبخندى
به جانم آتش افکاندى
مرا دیوانه کردى
امشب که باران غمت از دیده مى بارد
دلم در سینه مى نالد
مرا آواره کردى مریم
مرا دیوانه کردى

مریم چرا امشب
تو با آوا و لبخندى
به جانم آتش افکاندى
مرا دیوانه کردى
امشب که باران غمت از دیده مى بارد
دلم در سینه مى نالد
مرا آواره کردى مریم
مرا دیوانه کردى

اشکى که ریزد زه دیده ى من
اهى که خیزد ز سینه من
رنگ تمنا ندارد
تو آن گل مریم سپیدى
بى تو دلم عشقى و امیدى دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد

مریم مرا آواره کردى
در عاشقى افسانه کردى
آخر کجایــــــــــــــــــــــــــــــــــی
رفتى غم و دردم ندیدى
این چهره زردم ندیدى
امشب کجاى
اشکى که ریزد زه دیده ى من
آهى که خیزد ز سینه من
رنگ تمنا ندراد
تو آن گل مریم سپیدى
بى تو دلم عشقى و امیدى دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد

مریم مرا آواره کردى
در عاشقى افسانه کردى
آخر کجایـــــــــــــــــــــــی
رفتى غم و دردم ندیدى
این چهره زردم ندیدى
امشب کجایــــــــــــــــــــــی
اشکى که ریزد ز دیده ى من
آهى که خیزد ز سینه من
رنگ تمنا ندارد
تو آن گل مریم سپیدى
بى تو دلم عشقى و امیدى دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد

مریم چرا امشب
تو با آوا و لبخندى
به جانم آتش افکندى
مرا دیوانه کردى

امشب که باران غمت از دیده مى بارد
دلم در سینه مى نالد
مرا آواره کردى مریم
مرا دیوانه کردى

مریم چرا امشب
تو با آوا و لبخندى
به جانم آتش افکندى
مرا دیوانه کردى
امشب که باران غمت از دیده مى بارد
دلم در سینه مى نالد
مرا آواره کردى مریم
مرا دیوانه کردى

اشکى که ریزد ز دیده ی من
اهى که خیزد ز سینه من
رنگ تمنا ندارد
تو آن گل مریم سپیدى
بى تو دلم عشقى و امیدى دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد

لینک دانلود آهنگ

مسیحا

12 دیدگاه برای “مریم

  1. سلام به دوستداران آهنک مریم.
    مسیحای عزیز برامون لطف میکنی آهنگهای قدیمی بزاری؟ مثل نازنین مریم.شدخزان.مرسی از وبلاگت.

دیدگاه ها بسته شده.